Ocean Finsnickeri & Båtbyggeri

Exteriör

Vi vill påstå att vi arbetar med exteriör vård av fasader, eller en återställning av i grunden vackra hus, om ni så vill. Kanske är det ett pompöst påstående, men om du fick välja, vad skulle du helst lägga blicken på, eller bo i - ett hus med t ex en eternitfasad eller en i trä med äkta snickarglädje?

snickarglädje

snickarglädje

All snickarglädje har sin tidsepok. Vi anpassar efter ditt hus.

Pluggat

Pluggat

Våra marina intressen letar sig ofta upp på land - och visst är dolda skruvskallar snyggare? Och skönare att gå på.

Liggande? Stående?

Liggande? Stående?

Frågorna är många när man skall renovera - om man inte har en färdig ritning så klart. Men allteftersom man bygger händer det ju allt som oftast att man ändrar sig. Det är OK - vi är flexibla.