Kontakta gärna oss om ni har några frågor om våra tjänster

Marint

De flesta av våra uppdrag inom det marina idag rör sig om renovering av fartyg, fartygsinredning, ombyggnationer och förbättringar. Här nedan kan ni se några exempel på några av våra arbeten av inredning och renovering.

icons8-ship-wheel-100

Inredning

Vi har och har haft en hel del stora fartygsrenoveringar – även då oftast inredningen.
Våra kunder kommer till oss för att förbättra, renovera eller vårda sina båtar eller fartyg.

icons8-water-transportation-100

Renovering

Vi har och har haft en hel del stora fartygsrenovering – oftast då inredningen.
Nedan kan ni se hur kanalbåten Diana blev totalrenoverad på undre och mellandäck.

Inredning till Båt & Fartyg

I båtar råder ofta platsbrist och kreativiteten är oändlig bland dess ägare. Denna skall dock omsättas i praktiken vilket inte alltid är lika lätt.
Vi hjälper dig med inredningen på din båt eller fartyg!

Renovering av båt & Fartyg

Här visar vi ett exempel på en arbete vi hade inom fartygsrenovering.
 
Diana byggdes på Finnboda varv 1931, beställare var rederiaktiebolaget Göta Kanal. 1969 byttes ångmaskinen ut mot en dieselmotor vilket gjorde att hon var ett av de sista fartygen i Sverige att gå i reguljär trafik med ångmotor. 2009 k-märktes Diana och 2012 fick vi uppdrag att bygga om stora delar av inredningen.
 
Tillbaka till ursprunget var uppgiften – skisserna är nog av modernare snitt men slutprodukten skall vara så autentisk som möjligt med 1930-talets trender och material.